Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Bobrowce ul. Mszczonowska 5
96-323 Osuchów

tel/fax 46-857-44-91
e-mail: pspbobrowce@poczta.onet.pl

Nawigacja

Pracownicy szkoły

Rada pedagogiczna

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.

Frelik Grażyna

Dyrektor szkoły

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2.

Bochenek Bożena

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel terapii pedagogicznej

3.

Górecka Romana

Nauczyciel bibliotekarz

4.

Kwiatkowska Agnieszka

Nauczyciel logopeda

5.

Liszewska Teresa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Oddziale Przedszkolnym

6. Olborska Agnieszka Nauczyciel zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

7.

Olborska Elżbieta

Nauczyciel religii

8.

Olesińska Ewelina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Oddziale Przedszkolnym

9. Włodarska Monika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Oddziale Przedszkolnym

10.

Woźniak Angelika

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

11.

Żukowska Hanna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kontakt

Stopka