Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Bobrowce ul. Mszczonowska 5
96-323 Osuchów

tel/fax 46-857-44-91
e-mail: pspbobrowce@poczta.onet.pl

Nawigacja

Pracownicy szkoły

Rada pedagogiczna

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.

Frelik Grażyna

Dyrektor szkoły

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2.

Bochenek Bożena

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel terapii pedagogicznej

3.

Grombik Roma

Nauczyciel zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

4.

Górecka Romana

Nauczyciel bibliotekarz

5.

Kwiatkowska Agnieszka

Nauczyciel logopeda

6.

Libera Ewelina

Nauczyciel psycholog

7.

Liszewska Teresa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Punkcie Przedszkolnym

8.

Olborska Elżbieta

Nauczyciel religii

9.

Olesińska Ewelina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Punkcie Przedszkolnym

10.

Woźniak Angelika

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

11.

Żukowska Hanna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kontakt

Stopka