Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Bobrowce ul. Mszczonowska 5
96-323 Osuchów

tel/fax 46-857-44-91
e-mail: spbobrowce@mszczonow.pl

Pracownicy szkoły

Rada pedagogiczna

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.

Frelik Grażyna

Dyrektor szkoły

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2.

Bochenek Bożena

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel terapii pedagogicznej

Pedagog specjalny

3.

Kwiatkowska Agnieszka

Nauczyciel logopeda

4.

Liszewska Teresa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Oddziale Przedszkolnym

5. Olborska Agnieszka Nauczyciel zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

6.

Olborska Elżbieta

Nauczyciel religii

7.

Olesińska Ewelina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8.

Woźniak Angelika

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9.

Żukowska Hanna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Bobrowce, ul. Mszczonowska 5
96-323 Osuchów

tel. +48 46 857 44 91
e-mail: spbobrowce@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja szkoły na mapie